Jumat, 28 Maret 2014

RINTIX
TRAH MAKHOY
ESTIMASI JADI SIZE 6

CUPLIS 
TRAH KHOYGON
ESTIMASI JADI SIZE 6

ROCKER
TRAH BK PAKHOY
ESTIMASI JADI SIZE 6,5

CUBLES 
TRAH MAKHOY , BAKAT PUKUL JALU
SIZE JADI ESTIMASI 6DERE PAKHOY FI KONDISI SIAP NELOR


DERE PAKHOY F1 KONDISI SIAP NELOR
BJ 
TRAH MATHAI ( PUNYA BAKAT PUKUL BOM )
ESTIMASI JADI SIZE 7 +